GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

Stowarzyszenie GOŚCINIEC
im. ks. Romualda Górskiego

Stowarzyszenie tworzą:

 • Ewa Stępień
 • Iwona Krzepkowska
 • Anna Krowińska
 • Renata Warzyńska
 • Sylweriusz Grześkiewicz
 • Kazimierz Jacek Kuczyński
 • Wiesław Frejlich

Członkowie Stowarzyszenia inspirowani działalnością ks. Romualda Górskiego stawiają sobie za cel propagowanie jego dzieł, a czerpiąc z jego pomysłów, podejmują pracę na rzecz:

 1. Integrowanie mieszkańców Gminy Baćkowice,
 2. Działań promujących Gminę Baćkowice,
 3. Organizowania imprez kulturalnych, wystaw, konkursów, festynów i festiwali,
 4. Działań służących rozwojowi przedsiębiorczości,
 5. Współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 6. Wspierania edukacji ekologicznej, aktywności proekologicznej oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 7. Utrwalania dziedzictwa historycznego i kulturowego,
 8. Promowania i wspierania uczniów szczególnie uzdolnionych,
 9. Działalności charytatywnej,
 10. osób niepełnosprawnych i potrzebujących pomocy,
 11. Ochrony i promocji zdrowia,
 12. Nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 13. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
 14. Honorowania osób wnoszących wkład w budowanie naszej małej Ojczyzny.

 

 PEKAO SA I oddz. w Opatowie
47 1240 2773 1111 0010 7325 7539