GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

Laureaci

Laureci medalu im. ks. Romualda Górskiego

 

Medal im. ks. Romualda Górskiego

 

Laureaci 2019

 

Laureaci 2018

 

Laureaci 2017