GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

Ludowe pejzaże z gminą Baćkowice w tle, czyli „Gody Modliborzyckie”

29 września 2019 r. w domu weselnym An-Ulka zorganizowana została impreza integracyjna dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Baćkowice. Impreza połączona była z corocznym wręczaniem medalu ks. Romualda Górskiego, ufundowanym i przyznawanym przez stowarzyszenie Gościniec Baćkowski. Tegorocznymi laureatkami medalu zostały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Modliborzyc.