GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

Podróż w czasie i przestrzeni

Z okazji przypadającej w tym roku 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości Gościniec Baćkowski Stowarzyszenie im. Ks. Romualda Górskiego zaprosiło do Baćkowic rodziny poległych tu legionistów.