GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

"POŁĄCZYŁA ICH ZIEMIA – NIEZNANI"

1 września 2018 r. z inicjatywy regionalisty Kazimierza Kaczora o godz. 4.45 na leśnym dukcie u podnóża Szczytniaka spotkała się grupa osób, która postanowiła uczcić 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W szczególny sposób zebrani chcieli uhonorować wszystkich bezimiennych pomordowanych i pochowanych na ziemi Świętego Krzyża. Miejsce spotkania nie było przypadkowe, ponieważ las na Szczytniaku był świadkiem licznych ludzkich tragedii. Ze względu na upływ czasu nigdy zapewne nie poznamy ukrytych tajemnic związanych ze śmiercią cywilów oraz żołnierzy i partyzantów wielu armii i wielu narodów.

To właśnie tym osobom – nieznanym z imienia, pochowanym gdzieś pod milczącymi świętokrzyskimi bukami – uczestnicy wstawili niewielki metalowy krzyż z tabliczką, na której Kazimierz Kaczor umieścił wymowny napis: „1939 – 1945 / Połączyła ich ziemia „Nieznani”.
Krótką uroczystość zakończyła modlitwa poprowadzona przez ks. Marka Bieniasza.

Uczestnicy spotkania:
Maria i Kazimierz Kaczor
Teresa i Stanisław Wójciccy
ks. Marek Bieniasz- proboszcz parafii Piórków
Stanisław Frejlich - Przewodniczący RG Baćkowice
leśniczy Paweł Pocheć - Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Łagów
oraz przedstawiciele stowarzyszenia GOŚCINIEC
lek. Sylweriusz Grześkiewicz
Wiesław Frejlich