GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

Przyznanie medali im. Ks. Romualda Górskiego

Stowarzyszenie „Gościniec Baćkowski” po raz drugi już przyznało Medale Ks. Romualda Górskiego, doceniając wkład wyróżnionych osobistości w rozwój Gminy Baćkowice. Uroczystość odbyła się dnia 27 listopada 2018 roku w Domu Weselnym An-Ulka. Rozpoczął ją prezes stowarzyszenia – Wiesław Frejlich, który przybliżył ideę powołania stowarzyszenia i postać jej patrona:
- Nasze działania są szczere i autentyczne, bo nie oparte na kalkulacji, a inspirację do pracy czerpiemy z osobowości ks. Górskiego i z tego, czego dokonał. Choć przybył na Ziemię Baćkowicką jako obcy, zostawił tu swoje serce i wytrwale działał dla tego społeczeństwa. My tym bardziej musimy pracować na rzecz naszej małej społeczności.

Założone przez nas  niewielkie stowarzyszenie, patrząc w przeszłość, pragnie: poszukiwać, utrwalać i upamiętniać. Patrząc w przyszłość: integrować, wspierać i doceniać. Dzisiaj chcemy przede wszystkim okazać szacunek tym osobom, które dołożyły niejedną cegiełkę w budowanie naszego wspólnego dobra. Są to: przedsiębiorca, prezes Kopalń Dolomitu SA w Sandomierzu p. Longin Bokwa. Osoba, która nie tylko daje dziesiątki miejsc pracy, ale często i chętnie wspiera różne przedsięwzięcia. Oraz wójt Gminy Baćkowice p. Marian Partyka, którego tak właściwie przedstawiać nie trzeba. Od wielu lat skutecznie zabiega, aby mieszkańcom żyło się i lepiej, i piękniej.

Laudacje wygłosili: Wiesław Frejlich i Sylweriusz Grześkiewicz. Ten pierwszy skierował słowa uznania do prezesa Longina Bokwy:
Dostojny Laureacie!
Stowarzyszenie „Gościniec Baćkowski”, kierując się zawołaniem Johanna Wolfganga von Goethego: „Piękno należy wspierać, bo tworzą je nieliczni, a potrzebuje wielu”, przyznaje Panu Medal ks. Romualda Górskiego. Niech będzie on wyrazem naszego szacunku i uznania dla urzeczywistnianych przez Pana nieprzemijających wartości wyrażanych niesionym wsparciem i pomocą.
Uhonorowany medalem prezes Longin Bokwa powiedział:
- Dziękuję za to wyjątkowe wyróżnienie. Firma nasza prężnie się rozwija. Zatrudniamy obecnie ok. 1000 osób, a będą nowe przyjęcia. Powstaje przecież w Janczycach nowy zakład. Jestem wzruszony, ten medal jest dla mnie przede wszystkim zobowiązaniem na przyszłość. Postaram się mu sprostać.
Wzruszenia nie krył także wójt Marian Partyka. Jego zasługi dla naszej gminy przypomniał Sylweriusz Grześkiewicz, który kończył słowami:
- Za tym pięknym obrazem kryje się praca wielu wspaniałych ludzi, wśród których sztandarową postacią jest Pan – Wójt Gminy Baćkowice Marian Partyka. Zawsze skromny, ale pracowity i pełen zaangażowania w to, czego się podejmuje. Jest Pan również społecznikiem, często wspomagającym ludzi słabszych i potrzebujących wsparcia.
Pana praca jest godna podkreślenia, uznania i docenienia, co niniejszym czynimy.

- Jestem wzruszony i z wielką radością przyjmuję to wyróżnienie. To nie jest tylko moja zasługa, że Baćkowice się rozwijają, że powstają nowe obiekty, nowe miejsca pracy. To sukces wielu osób, które widzę też na tej sali – zapewnił wójt Marian Partyka.

Laureatom gratulowali także przybyli na uroczystość samorządowcy. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Grzyb i sekretarz Anna Ożygała powiedzieli: - Siłą wójta nie są tylko inwestycje, ale przede wszystkim jego szlachetność i wielkoduszność. Codziennie przyjmuje tych, którzy potrzebują wsparcia i służy im dobrym słowem i poradą. Pan Bokwa także nie odmawia nigdy pomocy finansowej.

Dyrektorzy szkół prowadzonych przez stowarzyszenie „Edukacji i przyszłość” (Marianna Masternak, Agnieszka Januszewska i Paweł Czerwiński)  wraz z jego prezesem Romanem Szczuchniakiem również złożyli laureatom gratulacje i najlepsze życzenia.

Chwilę wzruszenia przedłużyły dwie młode artystki: Natalia Chyc i Natalia Zasadowska. Wystąpiły one z krótkim recitalem dla laureatów i zaproszonych gości, wśród których byli:

  • przedsiębiorcy działający na terenie gminy Baćkowice: Janusz Wojdak, Mieczysław Różycki i Krzysztof Chodorek – właściciele prywatnych firm;
  • Stanisław Wodyński – prezes PKS Ostrowiec Św.;
  • Leszek Wołowiec – kierownik MZGOK w Janczycach;
  • Paweł Dzioba – kierownik  EZGDK w Baćkowicach;
  • księża: proboszcz par. Baćkowice ks. Jerzy Kubik, proboszcz par. Piórków ks. Marek Bieniasz, proboszcz par. Modliborzyce ks. Marek Tabaszewski
    i inni.

Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości – pokrzepieni najlepszym na świecie żurkiem na swojskim zakwasie – udali się na krótki spacer. Dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości czcigodni laureaci Medalu Ks. Romualda Górskiego posadzili obok nowo wybudowanego Domu Pomocy Społecznej w Baćkowicach „Dąb Wolności”. Niech wrośnie on w tę ziemię, by świadczyć o wielkości tych, którzy byli przed nami, ale przede wszystkim o tych, którzy dziś tworzą teraźniejszość dla naszej wspólnej lepszej przyszłości.

więcej fotografii w naszej Galerii - zapraszamy!