GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

Wyścig po medal i puchar świętokrzyskich pagórków

16 września br. w strugach ulewnego deszczu, na drodze leśnej między Nieskurzowem Starym a Piórkowem, odbył się „Wyścig rowerowy o medal i puchar świętokrzyskich pagórków”. Do rywalizacji o medale i puchary przystąpiło 49 miłośników jazdy na rowerze. Nie odstraszył ich ani ulewny deszcz, ani trudna, pagórkowata i miejscami błotnista trasa wyścigu.

Aby zdecydować się na udział w zawodach, organizowanych w tak trudnych warunkach, trzeba posiadać jakąś ogromną inspirację. W tych zawodach nie było wielkich nagród ani bonusów. Uczestnicy wyścigu kierowali się jedynie niezwykłą miłością do dwóch kółek napędzanych siłą nóg.
Wszystkim uczestnikom od najmłodszego do najstarszego należą się słowa uznania. Pokazali bowiem, że jeżeli robimy coś z pasją, to nie straszne są nam ani pagórki, ani deszcz i błotnista trasa.Organizatorzy: Stowarzyszenie GOŚCINIEC z Baćkowic oraz nauczyciele z Zespołu Szkół Publicznych w Baćkowicach z panią Ewą Stępień na czele, zadbali, aby każdy uczestnik wyścigu poczuł się zwycięzcą. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale i pamiątkowe dyplomy.
Zawody odbyły się w 8 kategoriach:
Młodzież
Chłopcy: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz powyżej 15 lat.
Dziewczynki: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat oraz powyżej 15 lat.
Dorośli mieszkańcy
Kobiety i mężczyźni bez podziału na wiek.
Puchary w poszczególnych kategoriach wiekowych za najlepszy czas przejazdu otrzymali:

  • Wojsa Gabriela        – 7-9 lat     - (2,5 km – 11 min)
  • Prusik Wiktor         – 7-9 lat     - (2,5 km – 10 min)
  • Niedbała Alicja     – 10-12 lat     - (4,0 km – 15 min)
  • Karcz Bartłomiej     – 10-12 lat     - (4,0 km – 12 min)
  • Forma Katarzyna     – 13-15 lat     - (8,0 km – 25 min)
  • Krowiński Marcin     – 13-15 lat     - (8,0 km – 17 min)
  • Karcz Anna         – pow. 15 lat     - (8,0 km – 23 min)
  • Ślusarz Mariusz     – pow. 15 lat     - (8,0 km – 16 min)

Każdy zawodnik po przejechaniu trasy mógł ogrzać się i wysuszyć przy ognisku. Dla wszystkich uczestników przygotowano również gorące kiełbaski i słodycze. Nagrodę główną „Puchar za najlepszy czas przejazdu” na trasie 8 km otrzymał Mariusz Ślusarz – czas przejazdu 16 min. Sędzią głównym zawodów była pani Marzena Krawczyk.

Organizatorem zawodów rowerowych było Stowarzyszenie „Gościniec” przy współpracy z ZSP w Baćkowicach i Nadleśnictwem Łagów. Fundatorem nagród było Stowarzyszenie „Gościniec”.
Łączny koszt wydarzenia zamknął się kwotą 1443,38 zł, z czego 74% to środki UE pozyskane z Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” z siedzibą w Łagowie - dysponenta środków z poddziałania PROW „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Pozostałe środki w wysokości 26% stanowią wkład stowarzyszenia „Gościniec”.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz tworzyli wspaniały doping i miłą atmosferę: rodzicom, nauczycielom i pracownikom Nadleśnictwa Łagów. Panom Rafałowi Ździebło, Mariuszowi Karczowi i Waldemarowi Stańczakowi, którzy pokonywali trasę w asyście z najmłodszymi uczestnikami wyścigu.