GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

Festiwal Nauki

W ostatnim tygodniu października w Zespole Szkół Publicznych w Baćkowicach odbył się „Festiwal Nauki”. W środę 25 października 12 uczniów klasy IVa: Wiktor Gierada, Ola Pierścińska, Ola Wiewiór, Ula Dobrowolska, Amelka Staniek, Paweł Kończak, Kacper Szczepański, Michał Bernacki, Michał Otoliński, Natalka Brodawka, Natalka Chyc i Filip Stańczak pod opieką pani Anny Karcz przygotowało i zaprezentowało pokazy robotów dla uczniów klas I-III.

W piątek 27 października, 25 uczniów klas V, VI, VII, IIa, IIb, IIIb: Jakub Flis, Bartłomiej Karcz, Oliwia Dąbrowska, Natalia Grzyb, Mateusz Woźniak, Iwona Kamińska, Dawid Karasz, Karolina Bera, Milena Karbowniczak, Katarzyna Rusiecka, Wiktoria Staniek, Adrian Boczarski, Aleksandra Dąbrowska, Karolina Zimnicka, Viktoria Janiczek, Przemysław Majka, Jakub Staniek, Hubert Gumuła, Michał Suska, Marcin Krowiński, Damian Wiśniewski, Adrian Hołuj, Jakub Staniek, Kacper Jakubowski, Arkadiusz Podsiadło wzięło udział w Ekologicznym Festiwalu Nauki. Uczniów przygotowały panie: Teresa Koza, Bożena Lefek, Ewa Stępień. Na początku trzy drużyny uczniów zmagały się z zadaniami w podchodach naukowych. Uczniowie mieli do rozwiązania trzy zadania, które trzeba było odnaleźć zgodnie ze wskazówką, a następnie je rozwiązać.
Piątek był również dniem, w którym odbyły się otwarte dla wszystkich zainteresowanych pokazy, doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem wody, gleby, powietrza, światła i energii odnawialnych. Poprzedziła je prelekcja i multimedialna prezentacja na temat globalnego ocieplenia, przedstawiona przez p. Ewę Stępień.
Następnie uczniowie klas gimnazjalnych pod bacznym okiem nauczycieli przeprowadzili liczne doświadczenia i eksperymenty oraz zaprezentowali wiele pokazów, których tematem przewodnim była ochrona środowiska.

Odwiedzający Festiwal Nauki mogli m.in. w bardzo sugestywny sposób zapoznać się z krążenie wody w przyrodzie oraz wpływem zanieczyszczeń na rozwój roślin. Do przykładu posłużyły margerytki i rzeżuchy.

W czasie Festiwalu można było dowiedzieć się: jak przebiega absorpcja (wchłanianie) zanieczyszczeń przez glebę, zmiana napięcia powierzchniowego wody pod wpływem detergentów, jak określa się pH gleby za pomocą gotowych odczynników, a jak za pomocą naturalnego odczynnika – soku z czerwonej kapusty. Inne eksperymenty i doświadczenia dotyczyły: dyfuzji barwników w wodzie; ciśnienia wywieranego przez powietrze; rozszerzalności temperaturowej powietrza; odbicia, załamania i rozszczepienia światła; budowy obwodów elektrycznych, z których korzystamy w domach przy wykorzystywaniu energii elektrycznej; budowy, działania i zastosowania ogniw fotowoltaicznych; odnawialnych źródeł energii z wiatru i słońca oraz wybuchów wulkanów.

Niezwykle ciekawe, cieszące się ogromnym zainteresowaniem były doświadczenia z ciekłym azotem, w których zaprezentowano m.in. oddziaływanie azotu na napompowany balonik, czy zamrożenie owoców do tak niskiej temperatury, że służyły one do wbijania gwoździ. Organizatorem Festiwalu Nauki było Stowarzyszenie „Gościniec” przy współpracy nauczycieli i uczniów z ZSP w Baćkowicach. Doceniając wkład uczniów biorących czynny udział w Festiwalu Nauki organizatorzy przyznali im certyfikaty „Uczeń sukcesu” oraz nagrody w postaci naukowych cukierków.

Na potrzeby Festiwalu Stowarzyszenie GOŚCINIEC zakupiło wiele pomocy naukowych, które również w przyszłości posłużą do przeprowadzania podobnych doświadczeń i eksperymentów. Łączny koszt wydarzenia zamknął się kwotą 6 416,66 zł, z czego 74% to środki UE pozyskane z Lokalnej Grupy Działania „Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej” z siedzibą w Łagowie – dysponenta środków z poddziałania PROW „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Pozostałe środki w wysokości 26% stanowią wkład stowarzyszenia „Gościniec”.