GOŚCINIEC Baćkowski
Stowarzyszenie
im. ks. Romualda Górskiego
Tel.  +48 15 868 62 26

50-lecie utworzenia SPÓŁDZIELNI ZDROWIA W BAĆKOWICACH

17 września br. dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej utworzenie Spółdzielni Zdrowia w Baćkowicach. Swoim zasięgiem obejmowała ona obszar ówczesnych Gromadzkich Rad Narodowych w Modliborzycach, Baćkowicach i Piórkowie. Organizatorem uroczystości było stowarzyszenie GOŚCINIEC z Baćkowic. Upamiętniając wydarzenia sprzed 50 lat, daliśmy wyraz uznania i szacunku osobom, które dzięki swoim staraniom i włożonemu wysiłkowi zadbały o zdrowie wszystkich mieszkańców, tak ówczesnej, jak i dzisiejszej gminy Baćkowice. To dzięki zaangażowaniu takich osób jak: Jan Żardecki, Jan Kaczor, Władysław Baran i wielu innych w maju 1967 r. utworzona została w Baćkowicach Spółdzielnia Zdrowia, a przypomnijmy, że mieszkańcy wsi dopiero od 1972 r. mogą korzystać ze społecznej służby zdrowia. Było to zatem wydarzenie o niezwykłym znaczeniu. 

Do uroczystego odsłonięcia tablicy i przecięcia wstęgi zaproszeni zostali: p. Ewa Staniszewska – w latach 1955-1967 prowadziła w Baćkowicach Punkt Felczerski, p. Genowefa Miazga – pierwszy medyczny pracownik Spółdzielni Zdrowia, p. Kazimierz Kaczor – chłop i regionalista z Piórkowa, p. Marian Partyka – Wójt i p. Stanisław Frejlich – przewodniczący RG Baćkowice.
Ks. kan. Jerzy Kubik proboszcz baćkowickiej parafii dokonał uroczystego poświęcenia tablicy.
W uroczystości wzięli udział: członkowi Stowarzyszenia GOŚCINIEC, pracownicy Ośrodka Zdrowia, Władze gminne w osobach Mariana Partyki – Wójta, Stanisława Frejlicha – Przew. RG, Anny Ożygała – Sekretarz Gminy, członkowie Rady Społecznej SPZOZ w Baćkowicach, mieszkańcy gminy oraz w komplecie zaproszeni goście.
Fundatorami pamiątkowej tablicy są: Gminny Ośrodek Zdrowia oraz Stowarzyszenie GOŚCINIEC im. ks. R. Górskiego.
Po odsłonięciu i poświęceniu pamiątkowej tablicy wbudowanej w ścianę frontową Ośrodka Zdrowia uczestnicy przemaszerowali do domu weselnego An-Ulka, gdzie odbyła się dalsza część jubileuszowych uroczystości.
Tam, z okazji obchodzonego jubileuszu, członkowie stowarzyszenia GOŚCINIEC wyróżnili trzy osoby wręczając im Medal ks. Romualda Górskiego.
Jak fascynująca jest osoba ks. Romualda Górskiego nikogo nie trzeba przekonywać. Większość wie, kim dla parafii Baćkowice, dla gminy Baćkowice, jak i wielu sąsiednich gmin był ks. Romuald Górski. Ślady jego działalności są widoczne do dzisiaj: Budynek Kasy Stefczyka, w którym obecnie mieści się szwalnia, budynek mleczarni, w którym obecnie znajduje się dom weselny rodziny Krowińskich, to jego materialne dzieła. Dlatego to wizerunek ks. Górskiego zdobi awers medalu.
Wręczając medal Kazimierzowi Kaczorowi, uznano, że ten chłop-regionalista, jak mało kto, poprawnie zrozumiał słowa ks. Górskiego: „… że cała robota pójdzie gładko, jeżeli rozbudzisz w sobie ducha, który zapali i porwie cię do wyższych rzeczy”. Przyznanie twórcy „muzeum chłopskiego życia” Medalu ks. R. Górskiego jest wyrazem uznania dla jego poświęcenia i szczególnego stosunku do wartości wynikających z obyczajów, wierzeń i tradycji przodków.
Drugą wyróżnioną była Ewa Staniszewska, której w niezwykle trudnym okresie przyszło pochylić się nad ciężkim losem mieszkańców Gminy Baćkowice i nieść potrzebującym pomoc medyczną oraz dobre słowo pociechy.

Podkreślono przy tym, że przyznanie Medalu ks. R. Górskiego jest wyrazem uznania dla Jej pracy i poświęcenia na rzecz mieszkańców Gminy Baćkowice. Trzecią wyróżnioną była Genowefa Miazga - pierwszy pracownik medyczny założonej Spółdzielni Zdrowia. Przyznanie Genowefie Miazga Medalu ks. Romualda Górskiego jest wyrazem uznania dla Jej szczególnego stosunku do takich wartości jak praca, kompetencja w wykonywanym zawodzie, szlachetność oraz uśmiech i empatia dla cierpiących.
Skąd pomysł na taką uroczystość? ... Uzasadnienie jest proste: „Pięćdziesiąt lat temu rzeczywistość w naszych wioskach była niezwykle trudna. Największy wpływ na taki stan miały działania wojenne z lat 1944/45, które doprowadziły do totalnej katastrofy. W wielu miejscowościach niemal w całości zniszczone zostały budynki mieszkalne i gospodarcze.
Powracająca z wysiedlenia, już od lutego 1945 r. ludność, aby schronić się przed przeraźliwym zimnem, budowała prowizoryczne szałasy i ziemianki. Panował ogromny głód. Ludność nawiedzały liczne epidemie i dotykały niezliczone choroby. Dopełnieniem nieszczęść były częste eksplozje min, które doprowadzały do setek wypadków śmiertelnych i kalectwa.
Okoliczności te sprawiały, że po II wojnie światowej warunki życia w naszych wioskach były tragiczne. Stan ten nie ulegał większym zmianom niemal przez dwie dekady.
W dokumentach archiwalnych z lat 50-tych i 60-tych znajduje się wiele pism kierowanych do Starostwa Powiatowego w Opatowie, w których wyrażano potrzebę budowy przychodni zdrowia w Baćkowicach. Pisma te składali mieszkańcy ówczesnych gmin w Baćkowicach, Modliborzycach i Piórkowie. W 1955 r. Starostwo Powiatowe w Opatowie, wychodząc naprzeciw prośbom, skierowało do Baćkowic młodą felczer p. Ewę Grzegorczyk, a po 11-tu latach wyraziło zgodę na założenie Spółdzielni Zdrowia i rozpoczęcie poszukiwań personelu medycznego z lekarzem na czele.
Spółdzielnię założono w 1966 r. ale przychodnię zorganizowano kilka miesięcy później, a konkretnie w maju 1967 r., kiedy zatrudniono młodą pielęgniarkę panią Genowefę Miazga. We wrześniu w spółdzielni pracował już lekarz Jerzy Skonieczny, a w grudniu dentysta pani Marianna Hejnicka. Dzisiaj z perspektywy czasu wydaje się to takie proste i zwyczajne – ot, utworzono przychodnię zdrowia. Wtedy nie było ani zwyczajne ani proste, ale entuzjazm tamtych ludzi i wiara w to, że to, co robią, jest ogromnym dobrem dla udręczonej ludności naszych wsi, pozwoliła im pokonywać największe trudności i budować rzeczy wielkie.”
Członkowie stowarzyszenia GOŚCINIEC – organizatorzy rocznicowych uroczystości, inspirowani działalnością ks. Górskiego, postawili sobie za cel propagowanie Jego dzieł oraz działanie na rzecz gminnej społeczności. Jednym z celów stowarzyszenia jest również wyróżnianie i promowanie osób, które swoją postawą, swoim działaniem kreowały lub kreują rzeczywistość naszych miejscowości i gminy Baćkowice.
W tym celu zaprojektowano i ufundowano pamiątkowy Medal ks. Romualda Górskiego, którego autorem jest Karol Frejlich. Dla każdej osoby, która go otrzyma, przygotowano również stosowne potwierdzenie jego przyznania z logiem zastrzeżonym tylko do przyznanego medalu.Autorką loga jest Laura Chodorek. W czasie uroczystości podkreślano wielki wkład założycieli Spółdzielni Zdrowia w życie gminnej społeczności, ale ze szczególnym naciskiem podkreślano również włożoną pracę wielkiego budowniczego Ośrodka Zdrowia - lekarza Jerzego Skoniecznego. Czterdziesta rocznica wybudowania ośrodka przypada w przyszłym roku.

Z krótkim, ale bardzo wzruszającym repertuarem wokalnym skierowanym do laureatów wystąpiła Sara Al-Kantar. Członkowie STOWARZYSZENIA dziękują wszystkim, dzięki którym uroczystość mogła zostać zrealizowana. Życzą również wszystkim miłych wspomnień i wielu refleksji przy przeglądaniu zdjęć oraz przy czytaniu specjalnie wydanej na tę okoliczność książki pt.: „Historia pomocy społecznej i opieki medycznej w Gminie Baćkowice”.


Zachęcają jednocześnie zainteresowanych do współpracy ze stowarzyszeniem GOŚCINIEC im. ks. Romualda Górskiego.